Asian Leaders Conference 2019

Chúng mình rất vinh dự được là đối tác thực hiện hình ảnh cho buổi sự kiện Asian Leaders Conference 2019 được tổ chức tại Đà Nẵng-Việt Nam của LexisNexis. LexisNexis là một tập đoàn cung cấp nghiên cứu pháp lý có sự trợ giúp của máy tính cũng như các dịch vụ nghiên cứu kinh doanh và quản lý rủi ro, có trụ sở tại hơn 60 quốc gia trên toàn thế giới. Là một trong những Công ty có cơ sở dữ liệu điện tử lớn nhất thế giới về thông tin liên quan đến luật và cơ sở pháp lý. Buổi hội thảo này gồm 60 Leaders của LexisNexis đến từ các quốc gia khác nhau của Châu Á, và được tổ chức thật chuyên nghiệp bởi Laguna Resort.
Chúng mình rất cám ơn LexisNexis vì đã tin tưởng và lựa chọn Canhdong. Canhdong rất hy vọng sẽ là đơn vị thực hiện hình ảnh cho LexisNexis vào nhiều buổi hội thảo sắp tới.
……………………….
We were honored to be the Partner to take photos for Asian Leaders Conference 2019 Event held in Danang – VN of LexisNexis. LexisNexis is a corporation providing computer-assisted legal research as well as business research and risk management services, based in more than 60 countries worldwide. LexisNexis has the world largest electronic database for legal and public-records related information. This conference included 60 Leaders of LexisNexis from many different countries in Asia and held professionally by Laguna Resort.

Thank you so much for chooosing Canhdongbattan. We hope we will continue to be Partner of LexisNexis in upcoming conference.

Event Photography by CANHDONGBATTAN Studio
Venue | @Laguna Resort
CDBT Based in Vietnam & Available Worldwide ⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣