BẢO – NGUYÊN

Chúng mình không giỏi viết tình cảm này thành lời văn nên đành mượn vài hình ảnh để bày tỏ, nhưng dường như mọi ngôn từ đều chẳng cần thiết lúc này bởi năng lượng hạnh phúc từ mỗi bức hình thực sự sẽ làm bạn dễ cảm.
Chúc hai bạn Bảo & Nguyên luôn hạnh phúc và an yên.