BASTIEN – HOÀNG ANH

Đây là những hình ảnh cách đây gần 5 NĂM mà CANH DONG đã thực hiện cho Bastien & Hoàng Anh và bây giờ hai bạn đã có 1 hoàng tử Liam 3 tuổi rất đáng yêu . 
Sức mạnh của tình yêu lại được khẳng định, vượt qua sự khác biệt về văn hóa, lối sống và ngôn ngữ khi yêu một “chàng Tây”. 
Hoàng Anh và Bastien đã xây dựng tình cảm đó dựa trên sự thấu hiểu, chân thành và đồng điệu về tâm hồn để biến tình yêu vĩ đại thành một câu chuyện tình vĩ đại. 
Với phong cách ĐƠN GIẢN, TỰ NHIÊN nhưng SANG TRỌNG, CANH DONG tin chắc rằng sẽ mang đến cho bạn những hình ảnh có GIÁ TRỊ & có SỨC SỐNG CÙNG THỜI GIAN

This is the picture almost 5 years ago that CANH DONG BAT TAN has done for Bastien & Hoang Anh. Now they have a lovely 3-year-old prince named Liam.
Hoang Anh & Bastien have built their love based on understanding, sincerity and soul harmony to make it be such a great love story.
It was by overcoming culture, lifestyles and language differences when loving a “Western guy” that the power of love is proved.

With the SIMPLE, NATURAL but GORGEOUS style, CANH DONG BAT TAN do believe that we would bring you the photos that are VALUABLE and EVERLASTING.