HOÀNG – THẢO

Và rồi thì, ai cũng sẽ gặp được một người như thế – không phải đầu tiên mà là cuối cùng.
Người ấy có thể không đến vào ngày trời xanh đầy nắng mà lại đến vào một ngày mưa thật buồn. Rồi thì kỳ diệu thay, người nắm tay ta đi qua những ngày u ám như thế!

From Canh Dong Bat Tan with Love