MINH – THANH

Cứ nhẹ nhàng như một thước phim
Minh . Thanh – USA Prewedding
Photo by Vu Chi Linh . Canh Dong Bat Tan Studio & Bridal