TRƯỜNG – NGA

Một ngày cưới rất nhẹ nhàng và ngập tràn niềm hạnh phúc như chính những hình ảnh giản đơn này …
Wedding day | Truong. Nga
Planner | The Planners
Photo | Canh Dong Bat Tan Studio
Venue | Pullman Resort