TÚ – TỎA

Mỗi bộ ảnh chúng tôi đều gởi hết lòng mình vào để giữ lấy cái hồn và cái tình trong đó. Trân trọng từng khoảng khắc và đắm chìm vào tình yêu của bạn, chúng tôi đã làm như thế để tạo nên nét đẹp riêng cho chính mình. Chỉ mỗi chúng tôi có và chỉ mỗi bạn được sở hữu mà thôi.