VỸ – THẢO

Đơn giản và tinh tế. Đó là những khoảnh khắc tuyệt vời mà chúng tôi dành cho 2 bạn dễ thương Vỹ & Thảo trong những shoot hình này.
Trọn đầy và nguyên vẹn …